Chương mới sẽ được cập nhật mỗi tuần theo lịch

Thứ 2

Bí mật Pandora

Dudu
335 4

Bạch Hồ Ly

DJ GUREUM
911 10
Thứ 3

Trò chơi tử thần

Kim Panda
249 3

Ánh Hào Quang

Bongbley
606 14
Thứ 4

Giải cứu giấc mơ

Park Chan Ho
1014 20

Hai Thế Giới

DAI
724 19
Thứ 5

Dẫn dắt linh hồn

GGULJAMONG
654 6
Thứ 6
Free

Cún đi làm

Hwang Sung Jin và An Ji-Huyn
471 11
Free

Cún đi làm

Hwang Sung Jin và An Ji-Huyn
425 11

Anh tóc giả

Double H
432 9

Bí mật Pandora

Dudu
335 4

Bạch Hồ Ly

DJ GUREUM
911 10

Trò chơi tử thần

Kim Panda
249 3

Ánh Hào Quang

Bongbley
606 14

Giải cứu giấc mơ

Park Chan Ho
1014 20

Hai Thế Giới

DAI
724 19

Dẫn dắt linh hồn

GGULJAMONG
654 6

Cún đi làm

Hwang Sung Jin và An Ji-Huyn
471 11

Cún đi làm

Hwang Sung Jin và An Ji-Huyn
425 11

Anh tóc giả

Double H
432 9

Cún đi làm

Hwang Sung Jin và An Ji-Huyn
425 11

Anh tóc giả

Double H
432 9

Bảng xếp hạng truyện tranh

1
Giải cứu giấc mơ
Park Chan Ho
1014 20
2
Bạch Hồ Ly
DJ GUREUM
911 10
3
Hai Thế Giới
DAI
724 19
5
Dẫn dắt linh hồn
GGULJAMONG
654 6